Техника на говора

Техниката на говора е наука, която дава познания и създава навици в областта на дишането, дикцията и постановката на гласа. В края на публикацията ще намерите и  някои упражнения за правилна дикция и правоговор. Желая Ви успех!

При коремно-ребреното дишане

раменете и горната част на гръдния кош са неподвижни, коремът се издува в горната си част и гръдния кош се резширява най-ярко в областта на плаващите ребра. Осъзнаването на правилното дишане става най-лесно в легнало положение. Целта на този начин дишане е да се направи здрава, силна и елестична диафрагма, получаване на навик за увеличаване обемът на вдишвания въздух и икономично използване на издишваната въздушна струя за учленението на звуковете. Правилното дишане е предпоставка за правилна дикция.

Дикцията

започва с учленяването на всички звукове в даден език и създава навици за тяхното вярно и активно изговаряне. Звуковете на човешката реч се образуват от издишаната въздушна струя. Образуването на отделни звукове в устата се нарича артикулация. Озвучената в ларинкса въздушна струя представлява ларинксовият (гръклянов) глас. Ларинксовият глас е основа на част от звуковете на нашата реч. Звуковете разделяме въз основа на различния начин на артикулация и на различното участие на гласните гънки в образуването им на гласни и съгласни. Гласните са звукове, които съдържат чист музикален тон. Съгласните съдържат характеристични шумове. Съгласните биват сонарни – л, р, м, н, й, и шумови (звучни – б, в, д, ж, з, г, дз, дж, и беззвучни – п, ф, т, ш, с, к, ц, ч, х). Когато поставим пръсти на ларинкса не се усеща трептене на гласните връзки при беззвучните шумови съгласни.

Правилното дишане и ясната дикция са необходимист за всеки певец.

Постановката на гласа

е не по-малко важна. „Поставен“ наричаме глас, който резонира в главовия и в гръдния регистър. Поставеният глас е по-богат и по-плътен, чува се по-далече, при него гласните гънки (гласилките) не се преуморяват и се пести издишаната въздушна струя.

След усвояване на правилно коремно-ребрено дишане започва работата по постановката на гласа. Отвореното гърло е основно изискване за работата по постановката на гласа. Задължителната „прозявка“ преди започване на упражнения за разпяване е предпоставка за освобождаване на мускулите на гърлото.

Правоговор (ортоепия)

Правоговорът е наука, която дава познания и създава навици за овладяване на литературната реч. Нужни са воля, постоянство и желание за работа за правилен говор, обхващаш всички области на езика – фонетика, морфология, синтаксис, лексика и ударение. Диалектичен речник и синтактични неправилности са недопустими в сценичната реч и певческото изпълнение.

техника на говора

Упражнения за ясна дикция:

Има ли век, има и лек.

Не е къща тясна, ами е челяд бясна.

Дето е тънко – там се къса.

Пиян човек – съдран чувал.

Мокър от дъжд не се бои.

Гладна кокошка просо сънува.

Да би мирно седяло, не би чудо видяло.

Ти като чуеш млад Стоян, ти да ме, мамо, повикаш да стана, да му отворя.

Малкото камъче прекатуря колата.

Подсмяла се кука на кривото дърво.

Ела се вие, превива, мома се с рода прощава.

Сиво прасе на рът пасе (бръснач).

Който седи на два стола, лесно пада.

Кога се село засели и кога се кучета разлаяха.

У шипка се не лови, че ще те убоде.

До-ще слънцето и пред нашата врата.

Дорде се мъдрите наумуват, лудите се налудуват.

Тя тъче и не дотъчва и я треска зла измъчва…

Коньо хубав, коньо кулест, скачай.

Тежка рана оздравява, ала тежка реч не се забравя.

Паднала слана есенна, есенна слана голяма.

Дума стрела не е, пък в сърце се забива.

От едно огнище, цял свят се грее.

Който е прост, той бива мост.

Млък, ще те изяда вълк.

Вдишайте и с издишването изговорете активно:

Би, бе, ба, бо, бу бъ; вдишвайте наново и с издишването:

Бя бьо,бю, бъъ; вдишвайте и с издишването:

Бий, бей, бай, бой, буй, бъй.

Същото упражение може да се повтори с всички съгласни.

 Скоропоговорки

Петър плет плете, през три пръта преплита. Падна, Петре, плета. Подпри, Петре плета, преплети, Петре, по три пъти плета.

Чер човек, черноок, черновежд, чернокос, чернобрад, черномустакат, черномустакичестичък.

Здравко здравец бере. Бери, Здравко, здравец – здрав да си довека.

Вретенце ми напредено, препредено, изпредено, допредено, напредено.

Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралските кларинетисти.

Чичковите червенотиквеничковчета.

Русо прасе просо пасе. Паси, паси, прасе опрасено, русо просо некосено.

Рекох да ти река, па не ти рекох; па рекох – ха, да ти река, че да не речеш – рече да ми рече, па не ми рече.

***

В предишни мой публикации ще намерите още за: певческото дишане, вокалната постановка, хигиената на гласа, гласово-слуховия апарат, видовете певчески гласове, регистрите на човешките гласове, звукообразуването, вокалните техники.

6 thoughts on “Техника на говора

  • Привет, Ирина!
   В студиото работим върху дикция и правоговор, но считам, че в НАТФИЗ има тясно специализирани преподаватели.
   Въпреки това оставам на разположение, Лили Ватева

   • Здавейте, имам нужда от помощ за реферат на тема: Професионални изисквния към правоизговоните умения на предучилищния педагог. Благодаря

    • Здравейте, Гергана.
     Това е тясно специализирана тема. При работа с деца не може да има грешки, защото те приемат всяка Ваша дума за 100 процента истина, а Вашето поведение – за образец. Малчуганите за да разберат смисъла на една песен, то първото условие е педагогът ясно, точно и изразително да произнесе думите, като обърне особено внимание за произнасяне на съгласните в края им и подчертае логичните ударения. Освен познаващ езика в детайли, педагогът, след да бъде и актьор – да прочете изразително текста на песента (бавно и в умерено темпо), а сетне да следи за правилното произнасяне на думите. За да бъде ясна дикцията е необходимо децата да разбират съдържанието на песента, поради което разясняването на текста засилва емоционалното въздействие.
     В този дух бих подходила при работа по такава тема. Дано съм Ви била поне малко полезна.
     Поздрави и успех!

 1. Здравейте, на 17 години съм и имам желанието да навляза в музиката чрез свой лирики, но имам проблем при произношението на някои звуци.Ще се радвам да получа съвет или предложение за решение на тази спънка, благодаря.

  • Моля, обадете ми се по телефона за да запишете час и да обсъдим проблема.
   Поздрави, Лили Ватева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *