Опазване/хигиена на гласа. Хигиена на певеца.

Гласът е особен дар на природата

 Човешкият глас е най-изразителния инструмент, дар от Бога, който не може да се сравни с никой друг, направен от човека. Често не ценим този капризен инструмент. Тези, които са решили да се занимават с пеене, трябва да умеят и да се грижат за гласа си. Continue reading “Опазване/хигиена на гласа. Хигиена на певеца.” »

Вокална постановка – въведение

            Да не умееш да пееш е също така срамно, както да не умееш да четеш

Тома Аквински (ХІІ в.)

 

Музиката ни съпътства през целия живот. А песента, този най-достъпен музикален жанр, въздейства на човека от сътворението му. С песента изразяваме своите чувства, мисли и преживявания. Тя е основно изразно средство за постигане на възпитателни и образователни задачи, допринася за развитие на музикалното възприятие, за въображението, за артистичността, обогатява ни емоционално, способства за развитието на говора и е полезна дихателна гимнастика. Continue reading “Вокална постановка – въведение” »