Тоналност До мажор

Гамата на тоналността До мажор (C dur)  започва от тона до и има полутонове между ми-фа и си-до.

Неустойчивите степени в До мажор се стремят към устойчивите, както следва:

1-Да-мажор

І, ІV и V степен на гамата са главните степени и върху тях се изграждат трите главни тризвучия, които характеризират лада.

Остоновното или тоническото тризвучие се изгражда от устойчивите тонове – І, ІІІ и V степени:

2-Тоника

Тризвучието, което има за основа доминантата, се нарича доминантово:

3-Доминанта

Тризвучието, което има за основа субдоминантата, се нарича субдоминантово:

4-Субдоминанта

Установяване в До мажор:

5-Ориентиране

Малки и големи секунди (диатонични полутонове и тонове):

Между тоновете: до-ре, ре-ми, фа-сол, сол-ла, ла-си може да се изпее по един междинен тон, а между тоновете: ми-фа и си-до – не може. Същото забелязваме и на клавиатурата на пианото, където между клавишите ми-фа и си-до няма черен клавиш, а между другите има.

Следователно:

– между ми-фа и си-до разстоянието е полутон – малка секунда,

– между до-ре, ре-ми, фа-сол, сол-ла, ла-си разстоянието е цял тон – голяма секунда.

6-Секунди

Малки и големи терци:

– между ре-фа, ми-сол, ла-до, си-ре разстоянието е един тон и половина – малка терца,

– между до-ми, фа-ла, сол-си разстоянието е два тона – голяма терца.

Голямата терца се нарича още мажорна, а малката – минорна.

7-Терци

Упражнение:

8-Упражнение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *