Пиано, тромпет

I. ПИАНОТО е музикален инструмент, задължителен за всеки музикант. То е помощник при изучаването на различни музикални дисциплини, необходим за композиране и репетиране, широко използвано за солови и оркестрови изпълнения.

В обучението по пиано се акцентира на:

 • изграждане на знания и умения за правилна постановка и звукоизвличане, педализация,
 • ансамблово свирене;
 • интерпретиране на различни музикални стилове;
 • свирене на prima vista;
 • развитие на умения за анализ на изпълняваните музикални произведения;
 • приучаване и изграждане на навици за самоподготовка.

II. ТРОМПЕТЪТ е най-често срещания музикален инструмент и присъства в почти всички видове оркестри (духови, симфонични, народни, камерни, джазови и прочие).

В обучението по тромпет се акцентира върху:

 • Работа с гами и технически упражнения.
 • Работа с етюди.
 • Паралелна работа с технически и художествен материал.
 • Стилистични и интерпретационни особености в музикалното произведение.
 • Самостоятелно разучаване на непознат текст.
 • Акомпаниране, ансамблово свирене.

III. Съдържание на програмата по музикален инструмент:

 1. Работа с гами и технически упражнения.
 2. Работа с етюди.
 3. Паралелна работа с технически и художествен материал.
 4. Стилистични и интерпретационни особености в музикалното произведение.
 5. Самостоятелно разучаване на непознат текст. Свирене на prima vista
 6. Акомпаниране, ансамблово свирене.

На прослушване – с увереност