Летни курсове по солфеж

Уважаеми малки и големи деца,

уведомяваме Ви, че в периода 17 юли – 4 август 2023 г., студиото ще работи на пълни обороти.

За подобряване на музикалния слух, нотната грамотност и създаване на увереност сред начинаещи и напреднали музиканти, използваме летния период, като организираме групови 5 дневни летни курсове по солфеж и теория на музикалните елементи (ТМЕ), както следва:

– 90 минути дневно,

– в часовите диапазони 10:30 до 12:00 ч. или от 16:30 до 18:00 ч.,

– цена 150 лв.

1-ва група           17.07. – 21.07.2023 г.    от 10:30 до 12:00 ч.

2-ра група           17.07. – 21.07. 2023 г.   от 16:30 до 18:00 ч.

3-та група            24.07. – 28.07.2023 г.    от 10:30 до 12:00 ч.

4-та група            24.07. – 28.07.2023 г.    от 16:30 до 18:00 ч.

5-та група            31.07. – 04.08.2023 г.    от 10:30 до 12:00 ч.

6-та група            31.07. – 04.08.2023 г.    от 16:30 до 18:00 ч.

Съдържание на програмата – основни понятия и звукови представи относно:

Звук. Тон. Шум. Свойства на тона.
Музикална система. Музикален звукоред. Октавови групи
Линейно-нотна система. Нотни ключове. Аколада
Цял тон и полутон. Хроматични знаци. Диатонични, хроматични полутонове и цели тонове. Енхармонични тонове. Темпериран строй
Ритмика и метрика. Основно деление на нотните стойности. Паузи. Начини за увеличаване трайността на нотните стойности. Особено деление на нотните стойности.
Метрум, размер (прости и сложни, равноделни и неравноделни, променливи, безмензурни), такт. Синкоп.
Темпо. Агогика. Динамика. Динамични знаци
Съкращения в нотописа (абревиатура). Артикулационни знаци. Мелодически украшения (мелизми)
Интервали: Прости. Сложни. Степенен обем и тоново съдържание.
Обръщение на интервалите. Мелодични, хармонични, енхармонични, диатонични, хроматични, консонантни и дисонантни интервали
Ладова система. Лад. Гама. Разновидности на мажора и минора.
Тоналност. Мажорни и минорни тоналности – квинтов и квартов кръг. Ключови знаци. Енхармонични, паралелни, едноименни тоналности
Диатоника. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове.
Хроматика. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Транспозиция. Секвенция
Акорд. Видове акорди.
Тризвучия – главни и второстепенни. Видове квинтакорди. Главни и второстепенни тризвучия. Обръщение на квинтакорда. Каденцов квартсектакорд.
Четиризвучия. Септакорд. Видове септакорди. Доминантов септакорд – обръщения и разрешения.
Солфежиране в тоналности до 2 знака

Записвания за групови занимания и/или индивидуални занимания по солфеж, вокална постановка, инструмент – пиано, тромпет, за горепосочения период – 0888 623 263, Лили

ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ за студиото в периодите: 01.07 – 16.07.2023 г. и 5.08. – 2.09.2023 г.

От 3 септември започват регулярните занимания на възпитаниците на студиото.
Очаквайте нови предложения – пакети, за по-пълноценно обучение.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *