Искам да свиря на тромпет

Един от най-древните инструменти е запазен и днес. Истинско удоволствие е да се докоснеш и да възпроизведеш звук от тръба, но трудно ли е това? Ако си достатъчно настоятелен – едва ли…

Кога е добре да се започне обучението по тромпет? Обикновено от 9-10 годишна възраст, но и по-малки деца, също постигат отлични резултати. А ако вече сте „възрастен“? – няма проблем. Ако съм момиче? – дори е предимство! Всъщност, основните изисквания са: подходяща физика, добро здравословно състояние, музикална надареност, добри рефлекси, съобразителност и разбира се – желание и трудолюбие.

Първоначално, начинаещият тромпетист, ще започне да тренира дихателния си апарат (да поема и изтласква по-голямо количество въздух, отколкото е необходимо при обикновено дишане). Постепенно ще се научи:

 • правилно да изтласква въздушната струя;
 • бързо да поема въздух;
 • да тренира устните си;
 • умело да използва езика си;
 • на правилна фразировка;
 • да използва щрихите на свиренето – стакато, легато, тенуто и т.н.;
 • овладяване на тройно, двойно, комбинирано стакато;
 • как да укрепва тона;
 • да разширява тоновия обем;
 • правилно да звукоизвлича;
 • да използва двете си ръце;
 • на правилна пръстовка;
 • да прави красиво вибрато;
 • да използва сордина;
 • да транспонира;
 • и т.н.

Звукоизвличането, правенето на тона, е от първостепенна задача на инструменталиста. При тромпета се получава посредством въздушна струя, която минава през малкият устен отвор. Устните затрептяват и задвижват въздушният стълб. Произведеният звук се синтезира от наустника, филтрира се и се обогатява от тръбата на тромпета. Инструментът действа като резонатор. Важна роля по време на звукоизвличането играе въздушната струя и употребата на езика при нейното пускане и спиране.

Устройство на тромпета

Тромпетът е най-високият меден духов музикален инструмент, с тонов обем от „ми“ на малка октава до „си бемол“ на втора октава. Известни са няколко типа инструмента. Тромпетът е най-често използваният инструмент в различните видове оркестри.

Инструментът, до преди около 2 столетия, е бил натурален. Възпроизвеждани са били само определени тонове по реда на обертоновете. Промяната на тоновете е ставала чрез промяна ва устния отвор и напрежението на въздушната струя.

Тромпетът представлява  цилиндрична тръба – в единия й край се поставя мундщук/наустник, а другият й край – се разширява като фуния. През 19 век са добавени вентили, които превръщат инструментът в хроматичен. Изработва се от месинг, бронз или сребро.  Държи се с лявата ръка, а вентилите се управляват с дясната. Съществуват 2 вида тромпета – вентилови и с пистони. Напоследък се използват повече тромпети с пистони.

Тромпетът е транспониращ инструмент. Най-разпространен е този в строй В/Си бемол, звучи с тон по-надолу от написаното. Използва се и тромпетът в строй С – с по-ярък звук. Съществуват и други разновидности на тромпета (алтов – в Сол или Фа, днес се нарича флигорна; басов – в Си бемол, октава по-ниско от обикновения тромпет, днес тези партии са поети от тромбона; пиколо – в Си бемол или Ла, предимно за старинна музика).

Хигиена и поддържане на тромпета

Както певецът се грижи за гласа си, така и инструменталистът – за инструмента.

Редовно почистване и смазване на тромпета го предпазва от бързо износване, подобрява се качеството на звука.

 • Външната му чистота, се постига чрез намазване с пуцинг веднъж месечно и се трие с вълнен плат до изчистване на петна по него.
 • На всеки два месеца е добре да се накисва в хладка сапунена вода.
 • Наустникът следва да се държи в специално калъфче.
 • Пистоните ежеседмично следва да се почистват със специално масло.
 • Клей или ръжда се почистват с газ и парче вълнен плат.

Инструментът се ползва само от един инструменталист. Взет назаем се ползва след старателно измиване както на тялото, така и на наустника.

С упражнения и ежедневно свирене на тромпет, под умелото ръководство на преподавател, се постигат много добри резултати. Изучаването на инструмента е тясно свързано и с необходимостта от солфеж и изучаване тайните на музикалните елементи.

Опитайте и ще се влюбите в неповторимия звук на тромпета!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *