ТЕСТ № 2 – Теория на музикалните елементи

Това е втори тест от Теория на музикалните елементи, който обхваща темите: интервали, лад, гама, тоналност, стари ладове…

Успех!

Часовник

Continue reading “ТЕСТ № 2 – Теория на музикалните елементи” »

ТЕСТ № 1 – Теория на музикалните елементи

Това е тест от Теория на музикалните елементи, който обхваща темите: свойства на тона, музикален звукоред, линейно-нотна система, видове тонови отношения, ритмика и метрика.

Успех!

 Увод Continue reading “ТЕСТ № 1 – Теория на музикалните елементи” »

Ритмични упражнения

В музиката ритъмът се изразява в организирано, смислено, последователно редуване на тоновите трайности в музикалните произведения. Той е един от основните формообразуващи елементи в музиката, заедно с мелодията и хармонията. Ритъмът разпределя във времето мелодическите и хармоническите съчетания. Без ритъм мелодията се лишава от смисъл и губи своя характер.

Нека си припомним статиите „Ритмика и метрика“ и „Прима виста“.

music-cartoons-punch-1957-09-11-297-3

Continue reading “Ритмични упражнения” »

Прима виста/prima vista

Солфежиране от пръв поглед на непознат нотен текст се нарича прима виста. Умението за бърза ориентация в нотен текст е необходимост за всеки музикант.

Лили

Предстои ви устен изпит по солфеж: „изпяване на солфеж, в тоналност до два знака, с алтерации, по зададен тон „ла“. Няма нищо страшно, просто се поупражнявайте. Continue reading “Прима виста/prima vista” »

Музикален забавен тест

1-13

Готови ли сте за забава? Знаете ли в какъв размер е ръченицата, какво е това „менует“, с какво се занимава Луис Армстронг? Сигурна съм, че няма да Ви затрудни нито един въпрос, въпреки това: разрешени са консултациите с баба и дядо…

Continue reading “Музикален забавен тест” »

Тоналност До мажор

Гамата на тоналността До мажор (C dur)  започва от тона до и има полутонове между ми-фа и си-до.

Неустойчивите степени в До мажор се стремят към устойчивите, както следва: Continue reading “Тоналност До мажор” »

Диатоника и хроматика. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Транспозиция. Секвенция

В историческото развитие на музикалната култура се срещат монодически (едногласни) звукореди, които в зависимост от броя на тоновете, върху които се изпълняват са: Continue reading “Диатоника и хроматика. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Транспозиция. Секвенция” »

Ладова система. Лад. Гама. Тоналност.

Ако изпеем песента, ще забележим, че тоновете до, ми, сол създават впечетение на устойчивост. Най-устойчив от тях е до, който е основен тон или тоника на песента. Ако се опитаме да се опрем на друг тон, например на ре, фа, ла, си ще почувстваме несигурност, неустойчивост, стремеж към най-близкия устойчив тон. Continue reading “Ладова система. Лад. Гама. Тоналност.” »