Обучение

„Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко.“
Платон

Музиката влияе благоприятно на детето както преди раждането, така и след това. Музиката спомага за физическото и умственото развитие на детето. Изкуството музика възпитава със своите изразни средства, изразява емоционалното ни състояние и ни дава възможност естетически да усетим и изживеем обкръжаващата ни среда.

Музикалното възпитание се основава на взаимно доверие, сътрудничество и уважение между обучаващият и обучаваният. То е дълъг процес, през който се натрупват музикално-слухови представи.

I. ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

 • ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ
 • СОЛФЕЖ И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
 • ПИАНО.

II. ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:

 • АНСАМБЪЛ/ВОКАЛНА ГРУПА
 • СОЛФЕЖ И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

III. КОНСУЛТАЦИИ:

 • ХАРМОНИЯ
 • МУЗИКАЛЕН АНАЛИЗ
 • ИНСТРУМЕНТОЗНАНИЕ
 • ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА…

IV. РЕЗУЛТАТИ:

Достойно представяне при:

 • Участие в музикални продукции, конкурси, концерти, фестивали…
 • Кандидатстване в музикални училища и висши учебни заведения.

V. ЦЕЛИ:

 • Развиване на мелодически, хармоничен, полифоничен, тембров слух, ладов и метроритмичен усет, хармоническо възприятие и мислене, усъвършенстване на нотночетивната техника на учащите.
 • Усвояване на трайни  певчески и инструментални умения и навици.
 • Обогатяване на музикалната култура, създаване на художествен вкус и естетически критерии.

 VI. МЕТОДИ:

 • Утвърдени музикалнообучителни практики по солфеж .
 • Традиционни и съвременни техники за разпяване, звукоизвличане, фразиране, развиване на гласов диапазон, импровизиране …
 • Обучение по пиано.

VII. ОБУЧЕНИЕ:

 • Индивидуално или групово.
 • Съобразно възрастта, възможностите и потребностите на обучаващия се.

VIII. В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПИАНО СЕ АКЦЕНТИРА НА:

изграждане на знания и умения за правилна постановка и звукоизвличане, педализация, ансамблово свирене; интерпретиране на различни музикални стилове; свирене на prima vista; развитие на умения за анализ на изпълняваните музикални произведения; приучаване и изграждане на навици на самоподготовка.

Съдържание на програмата по пиано:

 1. Работа с гами и технически упражнения.
 2. Работа с етюди.
 3. Паралелна работа с технически и художествен материал.
 4. Стилистични и интерпретационни особености в музикалното произведение.
 5. Самостоятелно разучаване на непознат текст.
 6. Акомпаниране, ансамблово свирене.

IX. МАТЕРИАЛИ ПО:

 • Солфеж и теория на музикалните елементи„Теория на музикалните елементи“, автор Л. Ватева.
 • Вокална постановка „Какво трябва да знае всеки певец“, автор Л. Ватева.
 • Пианообучаващият си осигурява сам ноти след консултация с преподавателя. /Преподавателят може да предоставя копирани партитури./

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УРОЦИТЕ:

 1. Уроците се провеждат в студиото, по изключение и при добра Интернет връзка – онлайн.
 2. Прослушванията са безплатни.
 3. Всеки желаещ да се обучава/родител на дете до 18 год. възраст, си избира пакет за обучение, в зависимост от целите и възможностите си.
 4. Бонус „доведен приятел“ – един безплатен индивидуален урок.
 5. Заниманията започват на всеки кръгъл час.
 6. Урок се отменя поне 1 ден по-рано и се компенсира в удобно за двете страни време. В противен случай – урокът се губи, предвид ангажираността на преподавателя и неявяването на ученика.
 7. Заниманията се плащат една седмица преди началото на следващия месец. Внесената такса не се прехвърля за следващия месец.
 8. Всеки обучаем/негов родител избира Модул в зависимост от целите и предочитанията си.
 9. Посещаващи уроци по пеене, солфеж и пиано посещават безплатно Ансамбъл/Вокална група.
 10. При предплащане за 1 месец – отстъпката е в размер на 5%. При предплащане за 3 месеца – отстъпката е в размер на 10%.
 11. При необходимост цените на модулите се актуализират от о1.09. всяка година. Започналите да се обучават преди този период – продължават да заплащат обучението си по вече договорените цени.
 12. Когато оставят детето си в Студиото родителите предоставят поне 2 телефона за връзка, с цел адекватно реагиране в случай на необходимост.
 13. Децата трябва задължително да бъдат придружени/взимани от възрастен до/от вратата на Студиото. Довеждащият детето, уведомява педагога кой е оторизиран да го вземе в края на заниманието.
 14. За участия в концерти, конкурси, фестивали, състезания и други подобни мероприятия:
 • Педагогът уведомява обучаващият се/родителят предварително, в разумни срокове за съответното участие.
 • Обучаеми, възнамеряващи да се явяват на участие, своевременно уведомяват педагога за подготовка на релевантен материал.
 • Когато педагогът придружава участник, възнаграждението се уговаря в зависимост от времето, през което е зает.

*РАБОТНО ВРЕМЕ: от 09.00 до 21.00 ч.; почивен ден: неделя.

XI. МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА/ЗАНИМАНИЯТА

Модули-за сайта

Aко за Вас музиката е живот,

за мен ще бъде чест да съпреживеем това изкуство заедно.

 

2 thoughts on “Обучение

 1. Не намирам Ваш телефон или имейл в сайта Ви.
  Как може да се запиша за обучение?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *