Музикални инструменти – диапазон

При композиране и аранжиране на музикални произведения е от особено значение познаването на диапазона на музикалните инструменти и певците. По-надолу ще видите табличка с тоновия обем на някои от най-често използваните инструменти (могат да се срещнат инструменти с по-голям или по-малък диапазон); ключът, на който се нотират партиите им; дали е транспониращ инструмента и т.н…

3-5

И нека не забравяме – най-ниският/високият тон често не звучи добре. При изписване на партитури се поставяйте на мястото на изпълнителя, съобразявайте къде би звучал най-плътно и красиво съответния музикален инструмент, дали изпълняваната партия е солова или звучи като акомпанимент… И разбира се – щипка любов няма да Ви бъде излишна.

 

Музикален инструмент

Тонов обем/диапазон Нотиране на

Особености

Цигулка g – g4 сол ключ Настройване – e4, a1, d, g
Виола с – а3 алтов до ключ, а високите тонове на сол ключ Звучи квинта по-ниско от цигулката; Настройване – a1, d, g, с
Виолончело C – e3 басов ключ, а във високите позиции на теноров и на сол ключ Настройване – a, d, G, C
Контрабас Е1 – а1 басов ключ, а високите тонове на теноров и на сол ключ Прието е да се нотира октава по-високо, поради това се счита за условно транспониращ; Настройване – Е1 , А1 ,D, G
Арфа Ces1 – ges4 басов и сол ключ На две петолиния (както на пианото); Основен строй – Ces dur
Китара E – a3 сол ключ Нотира се една октава по-високо; Настройване – E, A, d, g, h, e
Пиано A2 – с5 басов и/или сол ключ Нотира се на две петолиния
Голяма флейта  (обикновена) h – c4 сол ключ Нетранспониращ инструмент
Малка флейта – пиколо d2 – h4 сол ключ Нотира се октава по-ниско, може да се счита за високо транспониращ инструмент – октава
Алтова флейта h – fis3 сол ключ G строй – звучи чиста кварта по-ниско; F строй – звучи чиста квинта по-ниско
Басова флейта h – f3 сол ключ Звучи октава по-ниско от написаното
Кларинет e – a3 (c4) сол ключ  В строй – звучи 1 тон по-ниско от написаното;  А строй – звучи 1 тон и ½ по-ниско от написаното; Es строй – звучи 1 тон и ½ по-високо от написаното –  високо транспониращ
Алтов кларинет с – g3 сол ключ F строй – звучи чиста квинта по-ниско
Баскларинет В – f3 сол ключ                                 (за предпочитане) Звучи голяма нона по-ниско от написаното
Саксофони в – еs3 сол ключ Обемът и начинът им на писане е почти еднакъв; Реалната звучност е в съответния строй.  Например: сопранов в Еs строй – звучи 1 тон и ½ по-високо от написаното; теноров в В строй – звучи голяма нона по-ниско от написаното
Обой в – fis3 сол ключ Не е транспониращ инструмент
Английски рог h – f3 сол ключ F строй – звучи чиста квинта по-ниско (е – в2)
Фагот В1 – еs2 Басов ключ в ниския и средния регистър, и на теноров ключ във високия
Валдхорна H1 – f2 сол ключ или басов ключ Ниско транспониращ – звучи чиста квинта по-ниско от написаното; Нотира се една октава по-ниско;                Високо транспониращ – звучи чиста кварта по-високо от написаното; F строй
Тромпет fis – с3             сол ключ В строй – звучи 1 тон по-ниско; Може да свири и по-високи тонове
Алтов тромпет fis – с3 сол ключ G строй – звучи чиста кварта по-ниско; F строй – звучи чиста квинта по-ниско
Корнет fis – с3 сол ключ В строй – звучи 1 тон по-ниско
Тенортромбон Е – с2 теноров и басов (за ниските тонове) ключ Нетранспониращ, въпреки това е в В строй
Бастромбон Н1 – g1 басов и теноров (за високите тонове) ключ Нетранспониращ
Туба С1 – f1 басов ключ Нетранспониращ
Тимпани: голям

среден

малък

пиколо

Е – с

А – е

В – f

Е – с1

басов ключ

 

Класиците използват 2 тимпана, в повечето случаи настроени на тоника и доминанта;  Тимпаните могат да се пренастройват
Лира – звънчета с1 – е3 сол ключ Звучат 1 октава по-високо от написаното
Камбана С – с1 сол или басов ключ
Ксилофон с1 – с4 сол ключ Нотира се на едно петолиние
Ударни с неопределен тон: голям, малък барабан, дайре, чинели, триъгълник, там-там, кастанети Нотира се на една линия

2

/Чуйте и разгледайте нотите на Моцарт Симфония № 40/

Пример: Искаме да звучи сол от първа октава. Тогава пишем на:

  • валдхорна в Еs – тонът ми от втора октава;
  • тромпет в В – тонът ла от първа октава;
  • кларинет в А – тонът си бемол от първа октава;
  • кларинет в D – тонът фа от първа октава;
  • тенорсаксофон – тонът ла от втора октава…

0c49751e4a94b21cddd7b218a699e50a

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *